WAT DOET HET OM

De taak van het Openbaar Ministerie ligt wettelijk vast. In de wet op de rechterlijke organisatie staat: 'Het Openbaar Ministerie is belast met de strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde en met andere bij wet vastgestelde taken.'Dit betekent dat het OM verantwoordelijk is voor:

  • de opsporing van strafbare feiten
  • de vervolging van strafbare feiten
  • toezicht op de uitvoering van strafvonnissen

Een voorbeeld van een andere bij wet vastgestelde taak van het OM is het toezicht op mensen die gedwongen worden opgenomen in een psychiatrische inrichting (de Wet Bijzondere Opname Psychiatrische Ziekenhuizen). Samen met de rechters vormt het OM de rechterlijke macht.

Strafrecht
Het OM bepaalt wie voor de rechter moet verschijnen en voor welk strafbaar feit. Het is de enige instantie die kan besluiten een persoon te vervolgen. Het werkterrein van het OM is het strafrecht. Het OM bemoeit zich dus niet met ontslagkwesties of met buren die ruziƫn om een overhangende boomtak. Zij moeten naar de burgerrechter om hun geschil te beslechten. Het OM komt pas in beeld als iemand een strafbaar feit begaat.